Alt du bør vide om kliniske forsøg

Overvejer du at deltage i et klinisk forsøg? Det er helt naturligt. Der er mange spørgsmål, som kan opstå, når du overvejer at deltage i et forsøg og de spørgsmål kan sagtens opstå i begyndelsen, eller undervejs i forsøget. Det vigtigste er at du får svar på dine spørgsmål, og det kan du få lige her i denne artikel.

Hvordan finder jeg kliniske forsøg?

Internettet er din ven, når du ønsker at deltage i et klinisk forsøg. Du kan søge på Google, eller besøge Sundhed.dk, hvor du kan se en oversigt over igangværende forsøg.

Kan jeg få penge for at deltage i et klinisk forsøg?

Dette er muligvis det mest stillede spørgsmål, og ja, raske forsøgspersoner kan få betaling for at deltage i et forsøg.

Disse penge er en kompensation, som besluttes forbundet med forskellige faktorer. Her tages der højde for forsøgets tidsmæssige udstrækning, smerte, ubehag, og hvor indgribende et forsøg, der er tale om.

Det vil sige at der er tale om en ulempegodtgørelse, og ikke en betalt arbejdsindsats. Det må ikke være pengene, der motiverer en person, til at deltage i et klinisk forsøg.

Hvad hvis jeg ikke er rask?

Læg mærke til at kun raske forsøgspersoner kan få ulempegodtgørelse for at deltage i et forsøg. Hvis du lider af en sygdom, som er et krav for at deltage i det kliniske forsøg, kan du som udgangspunkt ikke modtage en kompensation, da du i denne forbindelse ville blive betragtet som en forsøgspatient.

Årsagen til denne regel er at du potentielt kan nyde gavn af den viden, som forskerne opnår i forbindelse med det kliniske forsøg. Dog skal det nævnes at der i visse tilfælde kan gives ulempegodtgørelse til syge forsøgspatienter, hvis det kliniske forsøg ikke har nogen form for behandlingsgevinst.

Det vil altså figurere i deltagerinformationen, hvorvidt der betales en ulempegodtgørelse i forbindelse med deltagelse i et klinisk forsøg.

Du skal betale skat af vederlaget

Det er vigtigt at vide at du skal betale skat af vederlaget, der dækker tabt arbejdsfortjeneste, smerte og ubehag. Den forsøgsansvarlige indberetter hele vederlaget til skattevæsenet, men du som forsøgsperson, skal huske at angive indtægten i din årlige Selvangivelse.

Du er dog undtaget for at betale skat af dokumenterede udgifter i forbindelse med din deltagelse i det kliniske forsøg, som fx transportudgifter.

Hvad betyder forsøgsarm?

Et klinisk forsøg kan være delt op i flere ”arme”. Det vil sige at forsøgspersonerne parallelt modtager fx forskellige produkter eller forskellig dosis. I den forbindelse testes der forskellige ”arme” over for hinanden.

Hvad betyder enkelt og dobbelt blindet?

Der er forskellige fagudtryk, når det kommer til de kliniske forsøg, og her kan du blandt andet støde på ”enkelt blindet” og ”dobbelt blindet”.

I et enkeltblindet forsøg er forsøgspersonen uvidende om hvilken forsøgsarm han eller hun indgår i.

I et dobbeltblindet forsøg er såvel forsøgspersonen som den forsøgsansvarlige uvidende om hvilken forsøgsarm, der er tale om.

Kan jeg fortryde deltagelse i et klinisk forsøg?

Ja, du kan til hver en tid trække dig fra et klinisk forsøg, uden at begrunde dig.

Hvorfor deltage i et klinisk forsøg?

Hvis du er syg, kan du deltage i et klinisk forsøg, for at bidrage til at der forhåbentligt kommer en bedre behandling af din sygdom på længere sigt.

Hvis du er en rask forsøgsperson, kan du deltage for at gøre en god gavn, der hjælper til at der opnås ny viden på sundhedsområdet.