Kan jeg selv minimere risici for demens og Alzheimers?

Vidste du at du rent faktisk kan nedsætte risici for sygdomme som fx Alzheimers? I denne artikel kaster vi blikket på hvordan du kan forebygge risikoen for demens med samvær, hjernestimulering og fysisk aktivitet.

Kan jeg undgå demens og Alzheimers?

Eksperterne er ikke helt enige på dette område. Nogen forskning peger på at op imod en tredjedel af tilfælde med demens kan forebygges, og der er også en række ting, som kan gøres mod så vidt som muligt at undgå Alzheimers. Det er kinesiske forskere, som mener at ni forskellige faktorer kan bidrage til at forebygge op til to tredjedele af tilfælde af Alzheimers på global plan.

Andre forskere mener at der ikke er forskning, som beviser at demens kan forebygges, men de er enige i, at der er faktorer, som kan minimere risici for sygdommene i en vis grad. De faktorer kan du læse mere om nedenfor.

Pas på for meget tid bag skærmen

Der er forskere, som peger på at der måske kan være en sammenhæng mellem elektrisk lys og skærmtid, og Alzheimers. Når vi sidder mange timer foran vores iPhone, computerskærm eller LED TV’et, bliver vi badet i det såkaldte ”blå lys” som sender signaler til vores hjerne om, at det er tid til at stå op.

Derfor er det en god ide at undgå at blive eksponeret for disse enheder i de sene aftentimer samt alt for mange timer om dagen. Overeksponering kan føre til søvnmangel og det kan muligvis senere hen føre til sygdomme som fx Alzheimers.

Med andre ord kan du muligvis nedsætte risici ved at bruge færre timer bag skærmen, eller beskytte dine øjne med særlige briller. Der er nemlig særligt designede briller, som gør at vi sagtens kan spille Maria Bingo og beskytte vores øjne på samme tid.

Vær opmærksom på depression

Det er vigtigt at pleje det mentale helbred. Studier peger på at patienter med depression har en øget risiko for at udvikle Alzheimers. Dette skyldes blandt andet at deprimerede patienter ofte er mindre fysisk aktive, og de træner deres hjerne mindre. Derudover oplever de mindre mening med deres liv. Det er alle sammen faktorer, som eksperterne forbinder til Alzheimers.

Sørg for at holde hjernen aktiv

Det er sundt og vigtigt at sørge for at holde hjernen aktiv hele livet. Jo mere du stimulerer hjernen, desto mere robust bliver den, og det kan forhåbentligt holde triste sygdomme som fx Alzheimers væk.

Drop smøgerne for Alzheimers skyld

Forskning peger på at mange års rygning kan føre til en øget risiko for Alzheimers. Faktisk kan det øge risiko med 70-80 procent. Men bare rolig, hvis du allerede har røget i mange år, er det ikke for sent. Den høje risiko falder, når du stopper med at ryge.

Hold øje med blodsukkeret og blodtrykket

Hold øje med om du har forhøjet blodtryk og/eller blodsukker. Begge er faktorer, som kan føre til demens. Disse faktorer er tæt tilknyttede med at du kan nedsætte risici for demens ved at have en sund og varieret kost.

Netop det høje blodtryk, er en af de faktorer, som Ingvid Saltved peger på. Ingvid Saltved forsker i demens og er lektor hos Institut for Neuromedicin på det Teknisk-naturvidenskabelige (NTNU) universitet i Norge. Hun har arbejdet en del med Alzheimer Patienter, og peger på at ofte har disse patienter haft hjerneblødning, knogleskørhed og for højt blodtryk, før at de får Alzheimers.