Måder Virtual Reality påvirker medicinsk behandling

Virtual Reality (VR) transformerer hvordan vi oplever miljøet rundt omkring os. Virtual Reality danner et 3D-genereret computer miljø hvor personer oplever en verden, som virker lige så realistisk, som den vi lever i, så vi kan for eksempel blive endda en superliga topscorer i VR. I denne artikel kan du læse om hvordan VR påvirker medicinsk behandling.

Kontakt-fri operationer

Virtual reality bliver brugt til at oplære læger og sygeplejersker til at undgå (livsfarlige) fejltagelser. Der er enheder, som kan følge vores håndbevægelser og de kan bruges til at interagere med det virtuelle miljø.

Disse enheder kan muligvis hjælpe kirurger i forbindelse med operationer. I forbindelse med en operation skal kirurger kontrollere kirurgisk udstyr som fx røntgen, bor, og et endoskop.

I denne forbindelse kan en kontaktfri kontroller, som følger vores håndbevægelser, bruges af en kirurg. Dette kan føre til en kontaktfri tilgang og dermed færre risici.

Virtual Reality kan reducere stress hos sundhedsvæsenet

Virtual Reality (VR) er i et stykke tid blevet brugt til behandling af posttraumatisk stresslidelse (PTSD) blandt civile og militære befolkninger. Soldater undergår ofte en inokulering træning, som lader til at hjælpe.

Der er flere eksperter, som foreslår at bruge en lignende tilgang, når der behandles udbrændthed blandt læger. Faktisk er dette allerede blevet testet blandt italienske sygeplejersker, som benyttede VR til at kombinere virtuelle scenarier, overvågning og støtte i realtid.

Her blev VR anvendt med rollespil af potentielle stressende situationer, men Virtual Reality blev også brugt til dybende naturlige scenarier, så sygeplejerskerne kunne lære teknikker til afslapning.

Derudover blev sygeplejerne i det italienske forsøg også udsat for virkelige situationer og derefter vurderet i såvel den virtuelle verden som den virkelige verden. De blev vurderet ved hjælp af adfærdsmæssig analyse og biosensorer og dette kaldes for Interreality (IR), som fx har vist at være mere effektiv end standard stresshåndtering og derfor kan VR eller IR være fremtiden for kampen mod stress hos sundhedsvæsenet.

VR til at mindske smerte

Sidst, men ikke mindst, vil vi også nævne hvordan Virtual Reality (VR) er med til at ændre hvordan patienter og læger giver og modtager pleje.

Der er gravide kvinder, som eksperimenterer mede VR-headset til at mindske smerte i forbindelse med f犀利士 ødsel. I 2017 begyndte patienter med forbrændinger at bruge VR-gaming til at mindske den forfærdelige smerte, som de oplever, når bandagen bliver skiftet.

Undersøgelser fra Cerdars-Sinai Medical Center understøtter tro på at terapeutisk VR sikkert og effektiv kan hjælpe med at mindske smerte hos hospitaliserede patienter.

VR kan betydeligt mindske personers smertesignaler, og dette gælder især hos dem, som oplever ekstrem smerte. Dette viser en undersøgelse hos tidsskriftet PLOS One.

Dette kan være et enormt fremskridt, i og med at smertebehandling traditionelt set er baseret på farmaceutisk medicin, hvor der er risici for at patienten bliver afhængig af den smertestillende medicin. VR lader til at være en sikker, effektiv, medicinfri løsning til behandling af visse former for smerte.

Der er allerede mange patienter, som selv har et ønske om at reducere deres behov for farmaceutiske midler, og derfor kan det forventes at flere og flere vil ty til VR, når det kommer til at mindske smerte.